Договор о предоставлении услуг

  Для вашего удобства мы разместили на нашем сайте образец договора о предоставлении услуг. Вы можете предварительно с ним ознакомиться.

  Во время приема вашего автомобиля на продажу мы оформляем также акт приемки передачи. В нем подробно описывается состояние кузова автомобиля, все повреждения.

  В акте записываем точный пробег вашего автомобиля с точностью до последнего километра. Если возникнут вопросы мы всегда готовы вам помочь.

 

 

 

                                                ДОГОВІР Про надання  послуг                                   

 м.Київ                                                                                                              Дата

 

ПІБ____________РНОКПП __________ , паспорт серії ____ №_______ виданий          _______________________________, зареєстрований за адресою:м. Київ, _________________________________________________________, далі ЗАМОВНИК, в особі власника автомобіля _____, держ. номер ______ на підставі свідоцтва про  реєстрацію _________  з одного боку, та ТОВ Партнер Авто в особі директора __________________, який діє на підставі статуту ___________________, далі  ВИКОНАВЕЦЬ, з другого боку, а разом надалі – „Сторони”, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Виконавець надає Замовнику за плату наступні послуги:

1.2.Розміщення реклами в засобах масової інформації з метою пошуку потенційного покупця на автомобіль Замовника який належить Замовнику на праві власності за ціною вказаною в додатку №1.

1.3.Зберігання автомобіля з моменту підписання  акту про прийняття автомобіля на зберігання до моменту його реалізації, але не більш строку дії даного договору.

1.4.Демонстрація автомобіля;

2. ПРАВА та ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1.Самостійно здійснювати маркетингову роботу, направлену на пошук потенційних покупців автомобіля Замовника;

2.1.2. Заздалегідь проінформувати Замовника про наявність потенційного покупця, а також про можливі строки та місце укладання договору купівлі-продажу.

2.1.3.Прийняти у Замовника на зберігання автомобіль та вжити всіх необхідних заходів для його збереження  від втрати , нестачі або пошкодження.

2.1.4.Прийом або повернення автомобіля оформити актом прийому - передачі.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1.Додатково отримати від Замовника необхідну інформацію, яка стосується автомобіля;

2.2.2.Отримати за виконані послуги оплату в розмірах і в строки, передбачені договором;

2.2.3.Виконавець не несе відповідальність за скриті дефекти в автомобілі, які не можуть бути виявлені при поверхневому огляді автомобіля.

2.2.4.Виконавець має право використовувати маркетингові прийоми для залучення клієнтів.

2.2.5Виконавець має право вести переговори з потенційними покупцями як комерційний посередник Замовника.

2.2.6.Виконавець має право залучати у разі необхідності третіх осіб задля виконання своїх зобов’язань по Договору, залишаючись при цьому відповідальним перед Замовником.

2.2.7.Виконавець має право самостійно визначати, керуючись своїм досвідом, обсяг і спосіб надання послуги для виконання завдання.

2.2.8.Виконавець має право самостійно брати завдаток (кошти) від імені Замовника у потенційного покупця за автомобіль Замовника.

2.3. Замовник зобов’язаний:

2.3.1. Прийняти від  Виконавця надані  послуги , якщо вони відповідають умовам договору  і оплатити її в розмірах та в строк, передбачений договором;

2.3.2.Надавати Виконавцю достовірну інформацію, необхідну для надання вищенаведених послуг, стосовно будь-яких заборгованостей, обтяжень щодо цього автомобіля перед іншими сторонами та достовірну інформацію щодо його технічного стану.

2.3.3Видалити всі оголошення про продаж автомобіля, так як право на продаж даного авто делегується та належить виключно Виконавцю з моменту підписання договору;

2.3.4.При односторонньому розірванні договору, за будь-яких причин, по ініціативі замовника, виплатити Виконавцю неустойку в розмірі 3000 гривень.

2.4. Замовник має право:

2.4.1.Замовник може розірвати договір в односторонньому порядку в разі відсутності завдатку від потенційного покупця, і повернути автомобіль в робочий час за умови виконання п. 2.3.4. даного договору

 

3. ОПЛАТА та ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.Замовник надає згоду на підвищення ціни в рекламних оголошеннях на 5% від ціни в додатку №1, але не менше ніж 10000 гривень.

3.2.Замовник зобов’язується оплатити винагороду Виконавцю, за виконання передбачених договором послуг, у разі наявності потенційного покупця, що підтверджується згодою останнього на купівлю автомобіля, у розмірі 5% вартості автомобіля але не менше ніж 10000 гривень.

3.3.Якщо Виконавець здійснить операцію на умовах вигідніших, ніж вказано в 3.2, то винагорода збільшується;

3.4. Замовник погоджується, що ціна вказана в додатку №1, фактична ціна продажу та ціна в рекламних оголошеннях автомобіля може відрізнятися, бути нижчою, що випливає з пропозицій, попиту та кон’юнктури ринку.

3.5.У разі якщо майно не реалізоване на протязі строку дії договору, Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю витрати, понесені ним при виконанні договору в розмірі, із розрахунку 40грн. доба.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1.   За порушення зобов’язань, визначених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та цього Договору.

4.2.Жодна з Сторін не відповідає за невиконання договору та спричинення збитків, якщо її дії стали наслідком  форс - мажорних обставин.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1.Цей договір набирає  чинності з моменту підписання сторонами даного договору і діє  30 днів до ___

5.2.Договір може бути розірваний достроково у односторонньому порядку у випадку виконання п. 2.3.4, або за згодою сторін.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2.Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє згідноп 5.1

7.2.Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише за умови, що вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін. Зміни і доповнення до цього Договору також можуть бути оформлені за допомогою обміну електронними документами.

7.3.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.4.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами.

7.5.Цей Договір складений Сторонами українською мовою в двох однакових примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.  АДРЕСИ і РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:                                                          ВИКОНАВЕЦЬ:


Комментарии и вопросы

Васильчук Костянтин Анатолійович / 27.07.2021

Доброго дня. Надайте будь ласка інформацію оціночної вартості авто - гос. номер КА0255ВТ дата реєстрації 15.06.2021р. Для надання інформації у субсидію.

* Поля обязательные для заполнения

Отзывы наших клиентов

 • Вадим

  04.07.2014

  Лучный автовыкуп в Киеве, максимально дорого. Дороже никто не предлагал по всему Киеву. Реально автовыкуп дорого в Киеве! Рекомендую..

 • Сергей Каландин

  25.05.2014

  Покупаю уже второй раз автомобиль на комиссионной площадке ПартнерАвто, очень доволен сроками выполнения обязательств как по выдаче кредита так и оформления сделки. Очень порядочный персонал, Автомобиль который я покупал менеджер Петр описал касательно его техничекского состояния, после диагностики ввсе его слова только подтвердились. Обязательно буду обращаться, тем более что проживаю тоже на Позняках..

 • Павел

  16.09.2015

  Оставил ребятам автомобиль на продажу.Продали за четыре дня,а Я сам пытался продать перед тем три недели и ненашелся никто.Знал бы сразу приехал.Спасибо Вам за помощь.Порекомендую друзьям.

 • Игорь

  09/10/2020

  После 3-х недельных перепетий с перекупами решил обратиться в Партнёр Авто. Сервис на высшем уровне! Все быстро, понятно, комфортно. Моя машина была продана на 2-й день. Ребятам озвучил желаемую сумму за своё авто и сроки. Все получилось даже раньше и главное за желаемые деньги! Партнёр Авто - вам спасибо за то что вы есть! В следующий раз - только с вами!).

 • Владимир Иванович

  26.09.2015

  Друг посоветовал обратится в Партнер. Привез свою Хюндай Соната, сказали оставляйте на комиссионную продажу, продадим за 2недели. Продавали не долго, сказали что есть покупатель но просит продать немного дешевле из-за трещины на лобовом стекле. Я согласился , потому что сам планировал поменять если не продам. В тот же день переоформили машину. .

Связаться с нами

Адрес:

г. Киев, проспект Петра Григоренко 20 (Позняки)

Телефоны:

(044) 353-41-33

(096) 509-50-55

Время работы:

ПН-ПТ: 10.00 - 19.00, СБ: 10.00 - 17.00, ВС - выходной